Forumlista
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
Admin
Post noob
Bli inte krängt det är bara ett skämt
Masiv points samlare
500 points se på fan
Posts : 11
Reputation : 0
Join date : 2022-07-21
https://morkdalen.forumotion.eu

Regler GrundRegler

Thu Jul 21, 2022 3:56 pm
Grundregler

▫0. Sunt förnuft
Sunt förnuft är en bred regel som ska och är utgångspunkten för hela rollspelandet man bör ha när man spelar på servern. SUNT FÖRNUFT innebär logiskt tänkande och precis den utgångspunkten finns i vårat verkliga liv, ska vi använda den i vårat rollspel. T.ex. är det logiskt att slå ner någon helt utan anledning?

▫1. Värna om ditt liv! (FearRP)
- Alla spelare måste hålla sin karaktär vid liv så länge som möjligt. Utsätt inte ditt liv för fara utan anledning. Du är skyldig att spela din bästa möjliga RP efter bästa kunskap och övertygelse.
Exempel: Om en pistol riktas mot ditt huvud får du inte dra en pistol själv och skjuta din motståndare.

▫1.2 RDM (Random Deathmatch)
- Den meningslösa början på en konflikt utan rollspelsbakgrund, som slutar med en dödsfall i spelet för motparten, är strängt förbjuden på servern!

▫1.3 VDM (Vehicle Deathmatch)
- Att medvetet köra över andra spelare är INTE tillåtet och kommer att straffas hårt. Ifall man råkat på något sätt köra över en person så ska du RPa på situationen och hjälpa personen.

▫1.4 Maktrollspel
- Åtgärder som inte ger dig en chans att överleva faller under Powergaming 2 och är strängt förbjudet! Alla bör ges en viss tid eller spelrum att slå tillbaka.

- Att döda för att få någon att glömma situationen (minnesförlust) är förbjudet. Överträdare kommer att bestraffas med en avstängning. Att man förblöder är undantag från denna regel.

▫1.5 Metagaming
- Information som erhållits utanför rollspel, till exempel via plattformar som Twitch, Youtube eller Discord, får inte användas i RP.

▫1.6 Bugganvändning
- Att använda spelbuggar till din fördel är strängt förbjudet och kommer att resultera i permanent avstängning från servern. Detta inkluderar att utnyttja buggar, duplicera vapen eller något annat som faller inom denna kategori.
▫1.7 Säkra zoner
- Säkra zoner är områden där all form av fysiskt våld är förbjudet. Att aktivt provocera andra spelare är också förbjudet. Om denna regel överträds är det ett förbud på 1 dag!

Säkra zoner är:
- Spawnmenu zoner
- Alla whitelistade jobb

▫1.8 Våldtäktsrollspel/Sexuella trakasserier m.m

- Sexuella trakasserier/handlingar är strängt förbjudna på vår server och kommer att resultera i ett omedelbart permanent avstängning. Om en sådan situation uppstår får du inte spela ut situationen utan måste kontakta support omedelbart.

▫1.10 OOC Talk
- Ord som offline, server, discord, etc. får inte användas i rollspel.

Halv OOC får inte heller användas då det refererar till vår värd så att andra ska förstå utan att använda dig av termerna. Exempel ord eller termer som hänvisar till servern: gud eller staten (referens till staff), statens regler, muskel, flygbiljett osv får inte användas av IC.

▫1.11 Combat Logging
- Det är förbjudet att undvika en RP-situation genom att gå offline eller liknande. Den som bryter mot detta straffas med 2 dagars förbud. Efter en spelad RP-situation måste du vara online i minst 10 minuter.

- En RP-situation måste alltid spelas till slutet innan du går till support! Om du ändå gör detta och därigenom påverkar eller hindrar RP:n måste du även räkna med en avstängning . Flykt till lägenheter eller säkra zoner räknas också som en RP-rymning.

▫1.12 Förbjudna ord
- Vi tar avstånd från rasism eller högerextrema saker. Den som använder N-ordet eller högerextrema ord/termer eller gör anspelningar i denna riktning kommer att bestraffas med permanent avstängning från servern. Ovanstående ord är vägledande och är exempel. Att ersätta dessa ord med andra kan fortfarande straffas. Dessutom är det förbjudet att förolämpa andra spelare massivt (t.ex. döda utan anledning för att vara taskig samt använda ord för att trycka ner någon.).
▫1.13 Anspelning på reglerna
- Alla hänvisningar till reglerna eller stödet i RP är förbjudna. Att uppmuntra till brott mot reglerna är strängt förbjudet. Påståenden som "Hur kan du gripa mig framifrån" tolkas också som en anspelning på reglerna.

▫1.14 Att råna människor (bedrägeri)
- Det onödiga rånet eller utan RP-bakgrund är strängt förbjudet! Och det är inte bara för att du behöver pengar!

- Du får inte ta lagliga pengar från andra spelare. Likaså är det förbjudet att stjäla pengar från andras bank.

- Exempel: Att kidnappa någon och be om swish från personen.

▫1.15 Krim utan krimroll
- Spelare som inte har krimrollen i våran Discord får inte agera som kriminell eller utföra kriminella handlingar på servern. Detta kommer att leda till avstängning.

Exempel: Har pistol på sig och utför ett rån men har inte krimroll på Discord.
▫2 Ytterligare rollspelsbeteende

▫2.1 Förblödning (ny livsregel)
- Om du blir utslagen av någon anledning och du inte återupplivas av en läkare , d.v.s. blöder ut, kommer du inte att kunna komma ihåg den RP-scenariot. Du kan få veta om det i RP, men du kan inte längre delta i denna RP-scenariot eller återvända till platsen.

- Om du blir utslagen i en RP-scenario och sedan återupplivas , får du inte komma ihåg orsaken till medvetslösheten och måste gå bort från RP-scenariot i minst 10 minuter.

▫2.2 Läkarnas okränkbarhet
- En spelare är förbjuden att attackera eller på annat sätt skada en läkare. Även utryckningsfordonen är skyddade. Denna föreskrift upphör dock att gälla om läkaren utsätter sig själv för fara (t.ex. köra in i ett begränsat område, utföra ett bankrån/ta gisslan, ta parti, osv...). Den som bryter mot detta straffas med 1 dags avstängning.

▫2.3 Läkare RP
- Det är förbjudet att lämna läkaren omedelbart efter en allvarlig olycka, skottlossning osv. Om läkare säger att de vill behålla dig för en uppföljningsundersökning. Sjukvård RP måste spelas.

▫2.4 Cop Baiting och Gang Baiting
- Det är förbjudet att provocera poliser utan anledning. Exempel: Att skjuta meningslöst framför Polisen, framföra ett fordon vårdlöst framför en "konstapel, polisstationen osv".
- Gang Baiting är samma sak som Cop Baiting. Exempel: Du provocerar ett annat gäng bara för att skapa onödig konflikt/scenario. Detta är inte heller tillåtet.

▫2.5 RP-undvikele
-Är när du försöker hitta en väg ut ur RP-scenariot på alla sätt du kan.
Exempel: Det är ok att försöka fly 1-2 gånger så länge RP-scenariot tillåter. Men att envis och upprepade gånger fly på ett påtvingad sätt är inte tillåtet.
▫2.6 Maskering
- Om en person bär helmask får du inte känna igen den på röst och/eller utseende! Full maskering är vilken maskering som helst som täcker hela ansiktet. Masker som bara täcker halva ansiktet räknas inte som helmasker. Ifall detta sker kommer det resultera i ett misslyckat rollspelsstraff. Man får inte heller gå runt med mask som en daglig outfit, mask ska endast användas till för kriminella handlingar som t.ex drogställen, kidnappningar osv.

▫2.7 Emotes i strid
- Inga emotes (t.ex. ligga ner) får användas under ett slagsmål. Den som bryter mot denna regel kan förvänta sig ett avstängning på 2 dagar.

▫2.8 Återbetalningsobjekt
- Om en spelare har tappat föremål, till exempel på grund av ett spelfel, kommer återbetalningar endast att göras om det finns bevis. En videoinspelning fungerar som bevis. Andra spelare anses inte vara bevis.

▫2.9 Soundboards
- Att spela musik via röstchatt är i allmänhet tillåtet, men om det stör någon och du blir ombedd att stänga av musiken måste du stänga av den.

▫2.10 Lallare
- Att medvetet skada eller trakassera andra spelare/servern är strängt förbjudet. Om du bryter mot detta kommer du att straffas med en permanent uteslutning från servern
▫2.11 Ped

- Användning utav PED-karaktärer utan att bära rollen "ped" i våran discord kommer leda till en avstängning

▫2.12 Stöld utav tjänstefordon/tjänstevapen
- Det är inte tillåtet att ta tjänstefordon (polisbil, ambulansbil osv..) Det är inte heller tillåtet att ta tjänstevapen! Detta kan leda till avstängning vid upprepade tillfällen.

▫2.13 Stöld utav fordon
- Stöld utav fordon får endast ske ifall det inte är någon civil i närheten som ser det. Det är helt oacceptabelt att ta ett fordon på områden med folk omkring, eller med ägaren utav fordonet i närheten. Använd alltid sunt förnuft vid stöld utav fordon.

▫2.14 Powergaming 1
- POWERGAMING innebär dels att man använder sig av omänskliga krafter som att till exempel att framföra ett fordon trots att man precis krockat. Att endast spela för makt och pengar och att endast uppnå enskilda mål i sitt rollspelande räknas också som POWERGAMING.

▫2.15 Hets
- Svordomar är i sig tillåtet till en viss gräns, med detta menas att ifall det används inom giltigt RP-scenario, ifall man drar ut på det grovt och leder till OOC-HETS kommer detta att leda till avstängning.

Exempel: Du befinner dig i en stor folksamling och person A eller B hetsar mot varandra så ska ni inte dra ut på det och hetsa mot varandra utan att det leder till någon slutaktig scenario.

▫2.16 Korruption
- Det är strikt förbjudet att vara korrupt inom ett yrke. Det kan handla om att man ger ut bilar till sina vänner eller liknande. All typ av "korruption" inom ett yrke kommer leda till en avstängning.

▫3 Chatt

▫3.1 Lokal OOC
- Lokal ooc - chatten ska endast användas i syfte av att hjälpa spelare i din närhet. Chatten ska inte användas för att påverka eller kritisera spelarnas rp. Strikt förbjudet att meta gaming förekommer i denna chatt. Man ska inte heller skriva OOC mitt i scenariot.
▫4 Allmänna regler

▫4.1 Inspelning
- Varje spelare som går med på servern samtycker till att deras röst kan höras på Youtube och/eller Twitch eller andra sändningsplattformar! Så du håller med om att du kan höras i livestreams eller inspelningar från andra spelare.

▫4.2 Röstchatt
- Är obligatoriskt på vår server! Alla ska kunna kommunicera i rollspel med en fungerande mikrofon. Alla som bryter mot detta kommer att kickas från servern.

▫4.3 Hacking / Modding
- Att använda mod-menyer, fusk, hacks för att få en uppenbart orättvis fördel är strängt förbjudet och kommer att resultera i ett permanent förbud.

- Alla som upptäcker buggar eller personer som utnyttjar dem måste rapportera dem omedelbart. Försöket kommer också att bestraffas med permanent förbud.

▫4.4 Överföring av föremål i spelet
- Det är ej tillåtet att köpa/sälja saker ingame för irl pengar utanför donations systemet. Detta kommer leda till blacklist omedelbart

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum